Середа, 14.04.2021, 01:12
Вітаю Вас Ніхто | RSS

Середня Спеціалізована Загальноосвітня Школа №93

Меню сайту
Наше опитування
Мій улюблений предмет в школі
Відповідей: 1125
Статистика

Всього на уроці : 1
Невідомих : 1
Зареєстрованих : 0

Правила внутрішнього трудового розпорядку для учні вшколи

Правила внутрішнього трудового розпорядку для учнів школи Обговорені і схвалені загальними зборами трудового колективу

протокол № від 22 серпня 2013 р.

РОЗДІЛ І. Права учнів.

Учні ССЗШ № 93 м .Львова мають право:

- на отримання якісних освітніх послуг в навчальному закладі, в тому числі - за індивідуальною формою навчання за станом здоров'я, що здійснюється відповідно до чинного законодавства України про загальну середню освіту, діючого Статуту навчального закладу, на підставі відповідного наказу по школі;

- на охорону, забезпечення та захист своїх законних прав, свобод та інтересів у школі, захист з боку школи від будь-яких форм психічного та фізичного насилля, жорстокого поводження в сім'ї, середовищі однолітків тощо.;

- на безпечні умови навчання та праці в школі, на відповідні вимогам санітарні та гігієнічні умови життєдіяльності під час навчально-виховного процесу, у тому числі - в позаурочний період;

- на використання наукової, навчальної, матеріально-технічної бази школи;

- в коректній формі обстоювати свій погляд і свої переконання при обговоренні різних спірних і неоднозначних питань, які стосуються теми уроку;

- на оптимальні умови для розвитку індивідуальних особливостей, становлення таланту, розвиток обдарованості;

- на вибір гуртків, секцій та студій, що працюють на базі школи, на участь у добровільних об'єднаннях, творчих студіях, клубах, групах за інтересами поза межами школи;

- на вільний виклад поглядів та переконань, участь в роботі органів державно-громадського самоврядування школи.

РОЗДІЛ II. Обов'язки учнів.

Учні ССЗШ № 93 м. Львова зобов'язані:

- приходити в одязі, який відповідає перебуванню дитини у суспільних місцях;

- на святкові загально шкільні заходи учні приходять у святковій формі;

- оволодівати знаннями, вміннями, практичними навичками в обсязі, передбаченим державним стандартом загальної середньої освіти, набувати компетентностей, що забезпечать їхню життєздатність та конкурентоспроможність по факту закінчення школи;

- у разі пропуску уроків до 3-х днів учень зобов'язаний пред'явити класному керівникові довідку або записку від батьків (осіб, їх замінюють) про причину відсутності на уроках. У разі пропуску більше трьох днів учень зобов'язаний представити довідку з медичної установи;

- дотримуватись режиму роботи школи, розкладу навчальних та виховних занять, графіку чергування по школі та класу;

- приходити до школи не пізніше, ніж за 15 хвилин до початку навчального заняття у дні, коли учень не задіяний у чергуванні по школі;

- черговий клас по школі (з числа учнів 8-11 класів) має приступити до чергування за 30 хвилин до початку уроків. Чергування по школі триває один навчальний тиждень протягом робочого дня ( з 7.30 до 14.30);

- виконувати домашні завдання в терміни, встановлені шкільною програмою;

- вести щодня записи домашніх завдань у щоденнику;

- приносити на уроки всі необхідні підручники, зошити, інструменти і письмове приладдя;

- виконувати на уроці всі вимоги вчителя;

- пред'являти щоденник на першу вимогу вчителя;

- дотримуватись правил особистої гігієни, витримувати санітарно-гігієнічні норми, правила безпеки життєдіяльності;

- не знаходитись у верхньому одязі, дотримуючись правил користування шкільною роздягальнею;

- використовувати для занять у спортивній залі тільки спеціальний одяг (спортивну форму) та спеціальне взуття;

- учні, звільнені від занять фізкультурою, обов'язково присутні в залі;

- сприяти дотриманню громадського порядку у школі, охороні, безпеці здоров'я та життя усіх членів шкільного колективу;

- підтримувати позитивний соціально-психологічний клімат в освітньому середовищі, дотримуючись правил ділового етикету у спілкуванні з однолітками та дорослими;

- дотримуватись хороших манер і поводитись пристойно під час харчування в їдальні, шанобливо ставитись до працівників їдальні;

- приходити в їдальню після закінчення уроку, дотримуватись черги при отриманні їжі;

- брати участь в різноманітних заходах, організованих у школі та за її межами, з метою формування інформаційної, комунікативної, соціальної та пол культурної компетенцій;

- використовувати атрибутику шкільної організації у практиці повсякденного життя, при виконанні представницької функції;

- своїм рівнем інтелектуально-творчих, спортивних досягнень сприяти ствердженню та закріпленню позитивного іміджу школи на ринку освітніх послуг.

РОЗДІЛ III. Перелік забороненого.

Учням ССЗШ № 93 м. Львова категорично забороняється:

- припускатися пропусків занять без поважної причини, у разі наявності поважної причини - залишати школу без попередження класного керівника або чергового вчителя (чергового адміністратора);

- запізнюватись на уроки без поважних причин;

- порушувати дисципліну під час уроків та виховних заходів, на перервах, залишати кабінет (спортивну залу, актову залу тощо) без дозволу педагога;

- припускатися дій, у тому числі - у формі висловлень, що порушують права працівників школи, а також інших учасників навчально-виховного процесу, зокрема - на охорону та захист людської честі та гідності;

- розв'язувати будь-які конфліктні ситуації шляхом насильства, з'ясовувати особистісні, неформальні стосунки один з одним без присутності педагогічних працівників школи;

- виходити за межі шкільної території протягом навчального дня;

- на свій розсуд, без узгодження з педагогом (іншим відповідальним працівником школи) користуватися шкільним майном, своїми діями приносити збитки навчально-методичній та матеріально-технічній базі школи;

- знаходитись у шкільних приміщеннях (кабінетах, класних кімнатах, спортивній залі, їдальні, роздягальні тощо) без нагляду педагогічних працівників або інших відповідальних працівників школи;

- використовувати мобільні телефони, фотоапарати та іншу індивідуальну техніку під час навчально-виховного процесу, якщо цього не потребує зміст заняття, дозволено вчителем;

- вживати і розповсюджувати наркотичні, токсичні тощо препарати, тютюн та алкоголь у приміщенні школи та на його території, поза нею;

РОЗДІЛ IV. Відповідальність за порушення.

Учні ССЗШ № 93 м. Львова, що припустилися порушень визначених даними Правилами внутрішкільного розпорядку, можуть бути притягнені до відповідальності громадського, адміністративного характеру на шкільному рівні, у разі потреби - в присутності батьків (осіб, що їх замінюють), із залученням фахівців спеціальних установ, служб, організацій, з якими взаємодіє школи. За порушення цих Правил та Статуту школи учні притягаються до відповідальності, до них можуть бути вжиті такі стягнення:

- усне зауваження;

- запис зауваження в щоденник;

- винесення догани, включно із занесенням її в особисту справу учня;

- виклик учня самого або з батьками на засідання Ради профілактики або малої педагогічної ради;

- відшкодування завданої учнем матеріальної шкоди його батьками.

У випадку, якщо притягнення до відповідальності виходить за межі компетенції установи освіти, учень притягується до відповідальності іншими уповноваженими органами, зокрема - за поданням директора школи.

РОЗДІЛ V. Заохочення за успіхи.

1. Успіхи школярів, їхні досягнення в навчальній, інших галузях діяльності заохочуються в обов'язковому порядку.

2. До учнів ССЗШ № 93 можуть бути застосовані різні форми заохочень:

- за активну участь в окремих шкільних, позашкільних заходах, сумлінне виконання громадських доручень тощо - у вигляді запису-подяки у щоденнику;

- за активну участь у житті класу та школи, у роботі гуртків, секцій, студій тощо, роботі органів шкільного самоврядування, активну участь у благоустрої навчального закладу тощо - нагородження грамотою шкільного рівня (на підставі рішення Ради школи за поданням класного керівника, керівників гуртків, секцій, студій тощо, керівника шкільного Євроклубу тощо);

- за особливі успіхи у навчанні, спортивні досягнення, участь у роботі Малої академії наук, участь у інтелектуально-творчих конкурсах та турнірах різного рівня - нагородження грамотою шкільного рівня (на підставі рішення Ради школи за поданням класного керівника, учителя-предметника тощо);

- за особливі успіхи у навчанні, високі спортивні досягнення, досягнення у роботі Малої академії наук, в інтелектуально-творчих конкурсах та турнірах різного рівня - розміщення фотокартки із зазначенням значущих досягнень на дошці пошани у школі (за поданням класного керівника, учителя-предметника тощо);

- за здобуття призового місця (І-ІІІ) на ІІ-ІІІ етапах Всеукраїнських олімпіад з базових дисциплін, за високі досягнення в роботі Малої академії наук, перемогу у ІІ-ІІІ етапах інтелектуально-творчих конкурсів та турнірів - нагородження грамотою районного та регіонального рівнів, пам'ятними подарунками тощо (за поданням Ради навчального закладу);

- за високі досягнення у навчанні - нагородження Похвальним листом (3-8, 10 класи), отримання свідоцтва про базову загальну середню освіту з відзнакою (9 клас), отримання атестату особливого зразку, нагородження срібною або золотою медаллю (11 клас) (за умови відповідності результатів змісту вимог нормативних документів);

- за особливі успіхи у вивченні окремих предметів - нагородження Похвальною грамотою (11 клас) (за умови відповідності результатів змісту вимог нормативних документів);

- за високі навчальні досягнення, результативність участі в олімпіадах, інтелектуально-творчих конкурсах, турнірах тощо, які сприяють позитивному іміджеві навчального закладу, підвищенню його рейтингу на рівні району, регіону, Всеукраїнському та міжнародному рівнях - відзначення премією «Кращий учень школи І, II, III ступенів» відповідно до вікової категорії учня (на підставі рішення Ради школи, за підтримки адміністрації закладу та батьківської громадськості);

- інші форми заохочень на підставі рішення Батьківської ради закладу (нагородження пам'ятними подарунками, окремими преміями тощо).

3. Заохочення учнів відтворюються в їхніх особових справах класним керівником по закінченні навчального року.

Вхід на сайт
Пошук
Календар
«  Квітень 2021  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930

Copyright MyCorp © 2021